Składki członkowskie w Akademii Sportu Prime

Opłata członkowska dla osób trenujących w sekcjach Lubań – 130 zł

Opłata członkowska dla osób trenujących w sekcjach Sulików – 110 zł

Wpisowa składka członkowska w sekcjach Lubań – 200 zł (w ramach w składki wpisowej zawodnik otrzymuje ubezpieczenie na zajęciach)

Wpisowa składka członkowska w sekcjach Sulików – 180 zł (w ramach w składki wpisowej zawodnik otrzymuje ubezpieczenie na zajęciach)

W okresie wakacyjnym wysokość składki ustalana jest dodatkowym komunikatem Zarządu AS Prime

Opłata członkowska jest płatna do 10-go każdego miesiąca na konto bankowe AS Prime

Wysokość składki ustalana jest dodatkowym komunikatem AS Prime przed rozpoczęciem sezonu dla każdej sekcji

Wysokość opłat jest niezależna od frekwencji

Stawki obowiązują od 1 września 2023 do 31 sierpnia 2024